Visie

Onze visie

Eigen regie, inclusief, veiligheid, meedoen. Kortom: een warm, gezellig en veilig thuis. Dat vinden we belangrijk. Maar ook geborgenheid, continuïteit en een goede verzorging. Want als je goed in je vel zit, kun je (sociaal) groeien, vaardigheden leren en participeren in de maatschappij.

Doelstelling
Het doel van het ouderinitiatief is dat zelfstandige woonruimte gerealiseerd wordt waar de bewoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De benodigde 24-uurs zorg wordt op maat geleverd. Er zijn gemeenschappelijke ruimten, als neutrale ontmoetingsplaatsen en plaatsen waar gezamenlijk al dan niet begeleide (leer)activiteiten kunnen plaatsvinden. Het wonen is erop gericht om de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners te bevorderen, vereenzaming te voorkomen en zelfstandigheid te vergroten.

 

De uitgangspunten voor ons ouderinitiatief zijn:

 

– Bewoners moeten zo gewoon mogelijk kunnen wonen en leven
– Eigen regie in wonen en 24-uurszorg
– Wonen en zorg zijn gescheiden
– Ouders zijn de initiatiefnemers
– Ouders hebben niet alleen een individuele verantwoordelijkheid voor hun kind, maar ook een gezamenlijke voor de groep als totaal
– Kleinschalig
– in een woonwijk met voorzieningen dichtbij

Bewoners

Waar je woont is je thuis. We vinden het heel belangrijk dat dit huis ook de plek is waar onze visie tot uiting komt.

Daarom hebben we een bewonersprofiel vastgesteld:

– Bewoners hebben een vergelijkbare zorgbehoefte:
Onze doelgroep heeft minimaal een WLZ ZZP indicatie VG03 in de vorm van een PGB.

 

– Bewoners beschikken over een Wajong-uitkering.

 

– Vanwege groepsvorming wordt gestreefd naar een redelijk homogene leeftijdssamenstelling:
De bewoners van de groep waarmee we starten hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

 

– Bewoners passen in de groep:
De groepssamenstelling is belangrijk, ook om een ieder de ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling.

 

– Bewoners hebben een (volwaardige) dagbesteding of werk.

 

– Bewoners hebben geen verslavingsproblematiek, geen ernstige psychische stoornis en/of ernstige gedragsstoornis.

 

– Een orthopedagoog kan om advies gevraagd worden m.b.t. de groepssamenstelling.

Zorg en begeleiding

De initiatiefnemers willen de zorg zelf gaan regelen met een vast team competente begeleiders die affiniteit hebben met de bewoners, zorg en begeleiding op maat leveren. Er ontstaat een vast team dat de 24 uurs zorg voor de bewoners gaat bieden. De visie op hoe de begeleiding vormgegeven moet worden, sluit aan op de eigen regie van de bewoner. Wij geloven oprecht in de kracht en creativiteit van mensen en willen hen de ruimte bieden om in overleg met de bewoner (en eventueel met zijn vertegenwoordiger) vorm te geven aan diens begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat elke bewoner naar eigen individuele behoefte wordt geholpen. De focus is op wat mensen (aan)kunnen en wat zij willen.

Vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers wordt toegejuicht. Het zorgt voor verbinding met de omgeving en biedt de bewoner de mogelijkheid om meer activiteiten te ontplooien en meer naar buiten te treden.