Samen Thuis zoekt bewoners

Samen Thuis zoekt bewoners

SAMEN THUIS zoekt nieuwe bewoners
Wie komt deze vriendenclub vergezellen? Samen Thuis is een ouderinitiatief voor jongeren met een beperking in Empel. Samen met een projectontwikkelaar werken we aan de realisatie van een thuis van onze jongeren. Een warm en liefdevol thuis voor 18 jongeren waarbij eigen regie, inclusief, veiligheid en meedoen de kernwaarden zijn. Zelfstandig wonen, maar met 24-uurs zorg op maat.
De verwachting is dat het plan in 2027 gereed zal zijn. Uiteraard onder voorbehoud en mits we alle stappen zonder al te veel tegenslagen kunnen zetten.
Waar je woont is je thuis. We vinden het heel belangrijk dat dit huis ook de plek is waar onze visie tot uiting komt.
Daarom hebben we een bewonersprofiel vastgesteld:
– Bewoners hebben een vergelijkbare zorgbehoefte:
Onze doelgroep heeft minimaal een WLZ ZZP indicatie VG03 in de vorm van een PGB.
– Bewoners beschikken over een Wajong-uitkering.
– Vanwege groepsvorming wordt gestreefd naar een redelijk homogene leeftijdssamenstelling:
De bewoners van de groep waarmee we starten hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
– Bewoners passen in de groep:
De groepssamenstelling is belangrijk, ook om een ieder de ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling.
– Bewoners hebben een (volwaardige) dagbesteding of werk.
– Bewoners hebben geen verslavingsproblematiek, geen ernstige psychische stoornis en/of ernstige gedragsstoornis.
– Een orthopedagoog kan om advies gevraagd worden m.b.t. de groepssamenstelling.
Ben je geïnteresseerd? Laat het ons vooral weten! We zetten je dan op de lijst van belangstellenden en houden je zo op de hoogte van de ontwikkelingen.
Stuur een mail aan info@samenthuis.nu.
Geen reactie's

Geef een reactie